Bratislava - Bezpečnosť slovensko-ukrajinskej hranice je témou, ktorá v prístupovom roku nadobudne úplne nový rozmer. Tento ani nie 100-kilometrov dlhý hraničný úsek sa po 1. máji 2004 zmení na vonkajšiu hranicu únie a Brusel bude na jeho ochrane zainteresovaný podstatne viac, čo sa prejaví aj finančne: Slovensko dostane zo Schengenského prechodného fondu takmer 48 miliónov euro. Podstatná časť týchto financií, ktoré však možno čerpať až dňom vstupu, sa má použiť najmä na vybudovanie moderného signalizačného systému, čo bude doposiaľ najväčšia a najdôležitejšia investícia v tejto oblasti. Do ochrany svojej východnej hranice pritom Slovensko už investovalo nemálo. Len v rokoch 2000 až 2002 pribudla technika za 4,25 milióna euro, každé z hraničných oddelení má k dispozícii moderné vybavenie vrátane prístrojov na nočné videnie, počet policajtov sa má do vstupu zvýšiť na konečných 495. Napriek tomu problémy s priepustnosťou hranice, spôsobené okrem iného náročnosťou terénu, pretrvávajú. Len v minulom roku tu zadržali viac než 2300 migrantov, ročne cez hranicu prúdi pašovaný tovar miliónovej hodnoty. Na ukrajinskej strane pritom podľa niektorých odhadov čaká až 20.000 utečencov na svoju šancu dostať sa bližšie k vytúženému Západu. (rka) Kommt Ihnen slowakisch vor? Einfach SMS mit "Slowakei" an 0664/222 3 999 senden und Sie erhalten den deutschen Text per MMS.

Sie können auch per Handy über WAP (http://derStandard.at/WAP/Europa) oder PDA (http://derStandard.at/PDA/Europa) einsteigen und schon kommen Sie zu den deutschen Texten.

Bei Fragen zu WAP können Sie kostenlos und rund um die Uhr 0800 664 112 anrufen."