London

Cooles Design, das an London erinnert.

Foto: Lowe Lintas GGK
Foto: Lowe Lintas GGK
Foto: Lowe Lintas GGK
Foto: Lowe Lintas GGK

Mailand

La Dolce Vita.

Foto: Lowe Lintas GGK
Foto: Lowe Lintas GGK
Foto: Lowe Lintas GGK
Foto: Lowe Lintas GGK
Foto: Lowe Lintas GGK
Foto: Lowe Lintas GGK

Berlin

Berlin in Graz.

Foto: Lowe Lintas GGK
Foto: Lowe Lintas GGK

Versailles

Ein Stück Prunk in Graz

Foto: Lowe Lintas GGK
Foto: Lowe Lintas GGK
Foto: Lowe Lintas GGK
Foto: Lowe Lintas GGK

Osaka

Sogar Japan kann man in Graz finden.

Foto: Lowe Lintas GGK
Foto: Lowe Lintas GGK
Foto: Lowe Lintas GGK
Foto: Lowe Lintas GGK
Foto: Lowe Lintas GGK
Foto: Lowe Lintas GGK